Свържете се с нас
Последвайте ни

Политика за защита на личните данни

pure nutrition

Ние от BREDAS искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно прозрачен за Вас. За това, с настоящата „Политика за защита на личните данни“ искаме да Ви информираме за всички аспекти, на това как и защо Bredas събира и обработва Ваши лични данни и правата, които имате във връзка с това. В случай на въпроси, моля свържете се с нас.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА BREDAS
Bredas– електронен магазин, достъпен на адрес в интернет https://bredas.bg/, предлагащ за продажба месо и други стоки, собственост на „Бредас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Пирин № 91, ет.3, офис 4 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206975146.

BREDAS събира, съхранява и обработва лични данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни и единствено за цели, свързани с упражняването на правата и изпълнението на задълженията на страните по настоящия договор, например за изпълнение на направените от клиентите поръчки, както и с оглед идентификация на клиента и индивидуализиране на съответния клиентски профил.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НИ С ЛИЧНИ ДАННИ

Бихме искали да ви информираме, че ние от BREDAS обработваме Вашите лични данни на следните основания:
1. Въз основа на договор – когато Вие поръчате някои от нашите продукти;
2. Въз основа на закон – когато нормативните актове ни задължават;
3. Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи.

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Събираме и обработваме Ваши лични данни с цел да Ви предоставяме услугите, които предлагаме. Стремим се непрекъснато да подобряваме нашето обслужване и да създаваме максимално удобство на всички наши потребители и клиенти. Поради тези причини сме изградили договорни партньорства и принципи, с които да задоволим в максимална степен всички Ваши потребности при използване на услугите на нашия електронен магазин и да гарантираме сигурността на личните Ви данни. Това са данните, които Вие ни предоставяте при регистрация в електронния магазин или когато правите поръчки без регистрация. Информацията постъпва при нас и при употреба на функционалностите на сайта и посредством бисквитки (cookies). При използването на сайта и нашите услуги не събираме, нито обработваме определените като чувствителни данни, по смисъла на от Общия регламент за защита на личните данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Личните данни, които събираме са от лицата, за които се отнасят. Не събираме данни за малолетни и непълнолетни лица. Не извършваме автоматизирано вземане на решения с Лични данни.

КАК И ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Събираме и обработваме Ваши лични данни във връзка с използването на нашия онлайн магазин www.bredas.bg , услугите, които предлагаме и договорите, които сключвате с нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Използваме данните, които ни предоставяте, за:

 • да обработваме Вашите поръчки;
 • да държим обратна връзка с Вас за статуса на Вашата поръчка, за потвърждаване на окончателната крайна сума на Вашата покупка и потвърждаване на доставката;
 • да Ви доставим на адрес, с наш транспорт или чрез куриер, артикулите, които поръчвате;
 • да се свързваме с Вас в случай на проблеми около доставката на Вашите артикули;
 • да коригираме или анулираме Ваши заявки;
 • да отговаряме на Ваши запитвания и да Ви информираме за услуги;
 • да Ви изпращаме материали с директни маркетингови цели, за които сте дали съгласие – като информационни бюлетини, новини и промоционални предложения;
 • да анализираме клиентската Ви история, с цел да Ви предоставяме преференциални услуги и цени;
 • да анализираме и подобряваме качеството на услугите, които предлагаме, за да повишаваме удовлетвореността на потребителите;
 • да предотвратяваме случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги;
 • да Ви изпращаме важни съобщения и известия;
 • за счетоводна отчетност;
 • за спазване на законови нормативни задължения

КАКВИ СА ОСНОВАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Регистрация на клиент в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на необходимите данни за контакт, за извършване на доставка на закупени стоки. Услугата е достъпна в значителна степен и чрез опцията за направа на поръчка през онлайн магазина ни без регистрация.

С цел изпълнение на услугите по поръчка, доставка и заплащане на продуктите, както и упражняване от страна на клиента на съответните му права за рекламации, когато е приложимо: събиране и обработване на основни лични данни, които включват Вашите имена и адрес за доставка, телефонен номер и електронна поща за установяване на обратна връзка. При поискване на издаване на фактура е необходимо предоставяне и на данни за фактуриране.

След получено Ваше съгласие

В определени случаи Ваши лични данни се обработват само след предварителното Ви писмено съгласие или съгласие дадено по електронен път, чрез доброволно маркиране на съгласие в чекбокс на сайта ни, за конкретно посочена от нас цел, като например: съгласие да получавате информационни бюлетини и новини, съгласие да получавате персонализирани оферти и предложения, съгласие за участие в анкети и др. Когато давате такова съгласие ние обработваме само необходимата част от съхранените Вашите основни лични данни и данни за потребление, които съответстват на тези нужди. Например – когато дадете съгласие да получавате нюзлетър, Вашите основни лични данни, които ще обработваме с тази конкретна цел, е имейл адресът Ви. Имайте предвид, че така дадени съгласия от Ваша страна, имате право в последствие и да оттегляте.

За изпълнение на законови задължения

 • Законови задължения във връзка с извършване на продажба от разстояние;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, наложени от нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и пред други компетентни органи в случай на законови основания;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове;
 • Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн

С оглед на легитимните ни интереси

С цел защита на нашите легитимни интереси при изпълнение на задълженията ни към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, както и с оглед на законосъобразността и сигурността при изпълнение на нашите услуги и правата ни като страна по договори.

КАК СЪБИРАМЕ И КАКВИ ВАШИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Данни за идентификация, които Вие ни предоставяте при регистриране на акаунт, извършване на поръчка през електронния ни магазин или направа на поръчка по телефона :

 • Имена, адрес за доставка, телефонен номер за контакт, електронна поща за контакт;
 • При издаване на фактура – законосъобразните данни за фактуриране;
 • При изискване на други документи е възможно да поискаме и други лични данни


Анонимизирани данни

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание: Уебстраницата, която Ви е препратила към нас; IP-адрес; Дата и продължителност на достъпа; Количеството на прехвърлените данни; Информация за браузъра и операционната система, които ползвате; “Бисквитки“

Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадена хакерска атака. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни. Данните могат да се използват за статистически цели и анализи.

Друга информация, с оглед на легитимните ни интереси

 • Кореспонденция при запитвания, рекламации, жалби и други по електронна поща;
 • Клиентската Ви история за направени поръчки, с цел да ви консултираме за дадени характеристики на предлагани от нас продукти или услуги;

 

При използването на сайта и нашите услуги не събираме и не обработваме данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот, за сексуалната ориентация или данни относно присъди.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да осигурим адекватна защита на данните на нашето дружество и на нашите клиенти, ние прилагаме всички необходими мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данните (Регламент (ЕС) 2016/679), както и най-добрите ни познати практики, подпомагащи процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите лични данни. Всички служители на БРЕДАС са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията на отговорните лица. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

ПРАВАТА ВИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ

Като потребители можете да упражните своите права чрез нашия сайт или на горепосочените данни за контакт с нас.

Вие притежавате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

•Информираност (във връзка с обработването на личните данни);
•Достъп до собствените си лични данни;
•Коригиране (ако данните са неточни);
•Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
•Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
•Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
•Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
•Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да поискате изтриване на своите данни, ако:

•Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
•Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
•Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Bredas не е длъжен да изтрие личните Ви данни, ако ги съхранява и обработва за:

 • Спазване на правно задължение, което изисква обработване;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

• В случай, че упражните правото си да бъдете забравени, ние ще изтрием всички Ваши данни, с изключение информацията, която е необходима, за да удостоверим, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено.

Можете да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:

•Оспорите точността на личните данни;
•Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изискате вместо това ограничаване на използването им;
•Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
•Възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания за обработка имат преимущество пред интересите Ви.

Право на възражение и жалба

Когато обработваме лични данни въз основа на наш легитимен интерес за директен маркетинг чрез профилиране на клиенти, имате право да възразите вашите Лични данни да бъдат обработвани по този начин. Също така, имате право на жалба. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ

Можете да упражните упоменатите си права във връзка със защитата на Вашите лични данни като се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакт, за да отправите писмено заявление в свободен текст, в който трябва да бъде ясно формулирано естеството на Вашето искане, както и по недвусмислен начин да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните:

пощенски адрес: БЪЛГАРИЯ гр. София, ул. Пирин 91, ет. 3, офис 4

електронен адрес: info@bredas.bg

Отправените валидни искания се разглеждат в едномесечен срок.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

уебсайт: www.cpdp.bg